باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران سار معمولی

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: سار معمولی
نام انگلیسی: Common Starling
نام علمی: Sturnus vulgaris

مشاهدات اعضا:


نام: سار معمولی
عکاس: غلامرضا فرخ نسب
محل مشاهده: تبریز
تاریخ: 1395/08/19
نام: سار معمولی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1396/11/20
نام: سار معمولی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: بوکان
تاریخ: 1396/07/19
نام: سار معمولی
عکاس: مصطفی بای
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/09/01
نام: سار معمولی
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/01/22
نام: سار معمولی
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/12/16
نام: سار معمولی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/07/19
نام: سار معمولی
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1398/01/16
نام: سار معمولی
عکاس: نادره صمیمی
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1398/01/16
نام: سار معمولی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: پارک ملی خجیر
تاریخ: 1395/07/15
نام: سار معمولی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: آورزمان ملایر
تاریخ: 1395/12/10
نام: سار معمولی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: فریدونکنار
تاریخ: 1396/11/12
نام: سار معمولی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک قیطریه
تاریخ: 1398/09/18
نام: سار معمولی
عکاس: سحر بوذری
محل مشاهده: تالاب سیران گولی
تاریخ: 1398/06/21
نام: سار معمولی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1399/01/27
نام: سار معمولی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1399/02/20
نام: سار معمولی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19
نام: سار معمولی
عکاس: سولماز پرستاری
محل مشاهده: روسیه
تاریخ: 1398/03/17
نام: سار معمولی
عکاس: سولماز پرستاری
محل مشاهده: روسیه
تاریخ: 1398/03/17
نام: سار معمولی
عکاس: سولماز پرستاری
محل مشاهده: پارک ولایت
تاریخ: 1399/02/02
نام: سار معمولی
عکاس: سولماز پرستاری
محل مشاهده: روسیه
تاریخ: 1398/03/17
نام: سار معمولی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1399/10/22
نام: سار معمولی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1399/09/15
نام: سار معمولی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1399/03/07
نام: سار معمولی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1399/03/07
نام: سار معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: سار معمولی
عکاس: سیمین منصوری
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: سار معمولی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1398/12/14
نام: سار معمولی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1400/07/30
نام: سار معمولی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1400/07/30
نام: سار معمولی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1400/08/28
نام: سار معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1400/09/05
نام: سار معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: انزلی
تاریخ: 1400/09/18
نام: سار معمولی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: جزیره آشوراده
تاریخ: 1397/08/09
نام: سار معمولی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/02/05
نام: سار معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/07/11
نام: سار معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/07/20
نام: سار معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/08/16
نام: سار معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/08/25
نام: سار معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1401/02/08
نام: سار معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/12/24
نام: سار معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک ملی بوجاق
تاریخ: 1398/09/28
نام: سار معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: چوکام
تاریخ: 1398/09/29
نام: سار معمولی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1401/01/06
نام: سار معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1400/12/06
نام: سار معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: سار معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1401/03/28
نام: سار معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: سار معمولی
عکاس: آرین اسعدی
محل مشاهده: اطراف کوه سبلان
تاریخ: 1401/03/18
نام: سار معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/12/10

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد