باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران سارگپه تاجدار

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: سارگپه تاجدار
نام انگلیسی: Crested Honey Buzzard
نام علمی: Pernis ptilorhynchus

مشاهدات اعضا:


نام: سارگپه تاجدار
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1398/09/10
نام: سارگپه تاجدار
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1398/09/10
نام: سارگپه تاجدار
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1395/11/18
نام: سارگپه تاجدار
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: میناب
تاریخ: 1398/11/19
نام: سارگپه تاجدار
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: خور آذینی
تاریخ: 1398/11/17
نام: سارگپه تاجدار
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1395/09/24
نام: سارگپه تاجدار
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1395/09/24
نام: سارگپه تاجدار
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1396/11/22
نام: سارگپه تاجدار
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: رامهرمز
تاریخ: 1400/08/25
نام: سارگپه تاجدار
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: رامهرمز
تاریخ: 1400/08/25
نام: سارگپه تاجدار
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/12/13
نام: سارگپه تاجدار
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: سارگپه تاجدار
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/11/23

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد