باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
جزیره قشم
نام: اگرت کوچک (حواصیل)
عکاس: آرین اسعدی
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1400/08/29
نام: سلیم خرچنگ‌ خوار
عکاس: آرین اسعدی
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1400/08/29
نام: حواصیل خاکستری
عکاس: آرین اسعدی
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1400/08/29
نام: کرکس مصری (کوچک)
عکاس: آرین اسعدی
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1400/08/29
نام: سبز قبای هندی
عکاس: آرین اسعدی
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1400/08/29
نام: بلبل خرما
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1398/08/03
نام: چلچله کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1398/08/03
نام: کرکس مصری (کوچک)
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1398/08/03
نام: گیلانشاه بزرگ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1398/08/03
نام: سلیم طوقی کوچک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1398/08/03
نام: دیدومک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1398/08/03
نام: سارگپه تاجدار
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1396/11/22
نام: گنجشک خانگی
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1396/11/22
نام: کاکایی صورتی
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1396/11/22
نام: کفچه نوک
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1396/11/22

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد