باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
خور آذینی
نام: چاخ‌لق هندی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: خور آذینی
تاریخ: 1398/11/17
نام: سارگپه تاجدار
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: خور آذینی
تاریخ: 1398/11/17
نام: پیغوی کوچک
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: خور آذینی
تاریخ: 1398/11/17
نام: پیغوی کوچک
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: خور آذینی
تاریخ: 1396/11/17
نام: کفچه نوک
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: خور آذینی
تاریخ: 1396/11/17
نام: حواصیل هندی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: خور آذینی
تاریخ: 1396/11/17
نام: عقاب ماهیگیر
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: خور آذینی
تاریخ: 1396/11/13

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد