باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 10068
عکاس: نوید هرمزی
تاریخ مشاهده: 1400/08/25
محل مشاهده: رامهرمز

نام: چکاوک کاکلی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: رامهرمز
تاریخ: 1400/08/25
نام: چکاوک آسمانی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: رامهرمز
تاریخ: 1400/08/25
نام: سارگپه تاجدار
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: رامهرمز
تاریخ: 1400/08/25
نام: دیدومک
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: رامهرمز
تاریخ: 1400/08/25
نام: بلبل خرما
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: رامهرمز
تاریخ: 1400/08/25
نام: عقاب شاهی (شاه باز)
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: رامهرمز
تاریخ: 1400/08/25
نام: زردپره مزرعه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: رامهرمز
تاریخ: 1400/08/25
نام: پیپت تالابی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: رامهرمز
تاریخ: 1400/08/25
نام: سارگپه تاجدار
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: رامهرمز
تاریخ: 1400/08/25
نام: عقاب صحرایی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: رامهرمز
تاریخ: 1400/08/25
نام: گنجشک سینه‌ سیاه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: رامهرمز
تاریخ: 1400/08/25
نام: دم‌ سرخ معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: رامهرمز
تاریخ: 1400/08/25
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: رامهرمز
تاریخ: 1400/08/25

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد