باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران کبوتر چاهی

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: کبوتر چاهی
نام انگلیسی: Rock Dove
نام علمی: Columba livia

مشاهدات اعضا:


نام: کبوتر چاهی
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: پارک سرخه حصار
تاریخ: 1397/12/10
نام: کبوتر چاهی
عکاس: نادره صمیمی
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/12/16
نام: کبوتر چاهی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/01/14
نام: کبوتر چاهی
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: شهریار
تاریخ: 1399/01/16
نام: کبوتر چاهی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: کبوتر چاهی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: شوشتر
تاریخ: 1400/02/16
نام: کبوتر چاهی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1400/09/19
نام: کبوتر چاهی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/02/05
نام: کبوتر چاهی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: گلابدره تهران
تاریخ: 1400/12/21
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تهران، پارک شهر
تاریخ: 1397/07/08
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/07/20
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/08/16
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک ملی بوجاق
تاریخ: 1398/09/28
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/09/04
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1399/02/19
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/13
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/14
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: شوشتر
تاریخ: 1400/11/15
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1400/12/06
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/12/13
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: کبوتر چاهی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: شاهاندشت
تاریخ: 1401/02/30
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/07/11
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1401/02/08
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: کبوتر چاهی
عکاس: اشکان  جعفرزاده
محل مشاهده: مشهد
تاریخ: 1401/04/18
نام: کبوتر چاهی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/11/23

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد