باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 4641
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
تاریخ مشاهده: 1399/08/09
محل مشاهده: امامه

نام: صعوه ابرو سفید
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: زردپره کوهی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: زردپره کوهی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: صعوه ابرو سفید
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: کمر کُلی کوچک
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: سهره گلی (سرخ)
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: توکای سیاه
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: کمر کُلی بزرگ
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: زردپره لیمویی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: سسک بیدی سبز
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: کبوتر چاهی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد