باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
دریاچه سد دز
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/14
نام: کمر کُلی بزرگ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/14
نام: جغد ماهی‌ خوار
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/14
نام: حواصیل خاکستری
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/14
نام: دیدومک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/14
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/14
نام: تیهو
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/14
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/13
نام: دیوار خزک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/13
نام: جغد کوچک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/13
نام: جغد ماهی‌ خوار
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/13
نام: حواصیل خاکستری
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/13
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/13
نام: تیهو
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/13
نام: دیوار خزک
عکاس: سمیرا سلیمانی
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/13

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد