باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه عضویت پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 10295
عکاس: امیر مدیری
تاریخ مشاهده: 1400/11/14
محل مشاهده: دریاچه سد دز

نام: تیهو
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/14
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/14
نام: دیدومک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/14
نام: حواصیل خاکستری
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/14
نام: جغد ماهی‌ خوار
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/14
نام: کمر کُلی بزرگ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/14
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/14

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد