باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه عضویت پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران دلیجه معمولی

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: دلیجه معمولی
نام انگلیسی: Common Kestrel
نام علمی: Falco tinnunculus

دلیجه معمولی

صدا:

آواز:  

نام های دیگر:

ویژگی های ظاهری:

طول بدن:  32 تا 35 سانتی متر

گستردگی بالها:  71 تا 80 سانتی متر

ویژگی های شناسایی:

از شاهین های کوچک جثه شبیه دلیجه کوچک است ولی بزرگ تر از آن است. بدن باریکتر، بال ها و دم بلندتر و ناخن های سیاه دارد. نر و ماده متفاوت (ماده اندکی بزرگ تر) و فاقد تغییرات فصلی هستند.در پرندۀ نر بالغ روتنه و پوشپرهای روی بالها بلوطی پررنگ همراه با خالهای سیاه، شاهپرهای اولیه تیره، سر و دم خاکستری و زیرتنه نخودی با خالهای سیاه است که در امتداد هم تشکیل نوارهای طولی میدهند.

دلیجه معمولی - Common Kestrel

خط سبیلی سیاهی در زیر چشمها دارد و گلو سفید است. دم باریک و بلند و نزدیک به انتها نوار سیاه پهنی دارد. در پرندۀ مادۀ بالغ روتنه و تارک سر قهوه ای مایل به بلوطی با راه راه عرضی و شاهپرهای اولیه تیره هستند. بر خلاف نر، دم خرمایی کمرنگ و راه راه دارد. زیرتنه نسبت به پرندۀ نر تیره تر است و نوارهای تیرۀ بیشتری در زیر بالها دیده می شود. پرنده نابالغ شبیه به ماده اما رنگ پریده تر است و خطوط پهن تری در زیرتنه دارد.

دلیجه معمولی - Common Kestrel

رژیم غذایی:

از پستانداران کوچک، پرندگان، مارمولکها و حشرات تغذیه می کند.

ویژگی های زیستی:

زیستگاه: 

در کنار علفزارها و تالابهایی با پوشش گیاهی کم و تنک، بیشه ها، کشتزارها، جنگل های تنک، سواحل شنی و صخره ای، حاشیه رودخانه ها و گاهی در مجاورت مناطق مسکونی زندگی می کند.

عادات رفتاری و زیستی:

پرنده اجتماعی نیست و معمولاً به صورت تنها یا جفت دیده می شود. پرواز قدرتمند با بال زدن های سریع دارد و با بالهایی صاف بال باز روی می کند. هنگام شکار درجابال زنی می کند و به طور عمودی بر طعمه خود فرود می آید. تک همسر است و لانه خود را از کپه کوچکی از خار و خاشاک و شاخه های کوچک درختان می سازد و معمولاً  آن را در لبه صخره ها، ساختمانها و یا در حفرۀ درختان بنا می کند. همچنین گاهی آشیانه های قدیمی پرندگان بزرگ جثه را ترمیم و استفاده می کند.

دلیجه و البته خیلی از پرندگان شکاری دیگر از جمله سارگپه پابلند شکار خود را از اشعه UV منعکس شده از ادرار جوندگان و رنگ پر و بال برخی پرندگان میابند. درجابال زنی این پرنده و حمله ناگهانی به سمت زمین احتمالاً مکمل این ویژگی زیستی و استراتژی شکار این گونه می باشد. 

دلیجه معمولی- عکس از سید حامد موسوی

دلیجه معمولی- عکس از سید حامد موسوی

زادآوری و تولید مثل:

دوره زادآوری ازاوایل فروردین و با تشکیل قلمروهای کوچک در اطراف آشیانه یا به شکل کلنی در درختزارهای باز آغاز می شود معمولا چهار تا پنج و گاهی تا نه تخم می گذارد. تخم ها بیضی کوتاه تا نیمه بیضی کوتاه، سفید تا نخودی مایل به زرد، با خالهای قهوه ای مایل به قرمز و به ابعاد 32*40 میلیمترمی باشند. تفریخ تخمها 27تا 29روز طول می کشد. جوجه ها در بدو تولد پوشیده از کرک، تا حدی ناتوان و برای تغذیه وابسته به والدین هستند، در 27تا 32روزگی آشیانه را ترک می کنند ولی همچنان تا چند هفته پس از آن در کنار والدین باقی می مانند.

پراکنش و فراوانی وزمان مشاهده:

در تمام مناطق کشور به جز نواحی جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان حضور دارد و در تپه ماهور ها و مناطق کوهستانی مقیم و جوجه آور است.


منابع:

داوطلبینی که در تهیه این معرفی همیاری نمودند:


مشاهدات اعضا:


نام: دلیجه معمولی
عکاس: مهدی کمالی روستا
محل مشاهده: مازندران
تاریخ: 1397/07/04
نام: دلیجه معمولی
عکاس: غلامرضا فرخ نسب
محل مشاهده: آشورا ده
تاریخ: 1394/08/01
نام: دلیجه معمولی
عکاس: حمید  جبّاری
محل مشاهده: رودخانه کرج
تاریخ: 1397/02/11
نام: دلیجه معمولی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1396/10/29
نام: دلیجه معمولی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: اطراف ساوه
تاریخ: 1397/01/07
نام: دلیجه معمولی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: حوض سلطان قم
تاریخ: 1397/01/25
نام: دلیجه معمولی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: عشق آباد ری
تاریخ: 1397/10/21
نام: دلیجه معمولی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: اطراف ساوه
تاریخ: 1397/10/16
نام: دلیجه معمولی
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: خرقان
تاریخ: 1398/05/21
نام: دلیجه معمولی
عکاس: حامد محمدی قهاری
محل مشاهده: لواسان
تاریخ: 1398/02/25
نام: دلیجه معمولی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19
نام: دلیجه معمولی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1399/04/20
نام: دلیجه معمولی
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1399/02/09
نام: دلیجه معمولی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: دلیجه معمولی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1394/04/27
نام: دلیجه معمولی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/11/09
نام: دلیجه معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1399/12/28
نام: دلیجه معمولی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: سد ایلام
تاریخ: 1400/01/06
نام: دلیجه معمولی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: مهرشهر کرج
تاریخ: 1400/08/07
نام: دلیجه معمولی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: مهرشهر کرج
تاریخ: 1400/08/07
نام: دلیجه معمولی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: مهرشهر کرج
تاریخ: 1400/08/07
نام: دلیجه معمولی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1400/09/13
نام: دلیجه معمولی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/10/16
نام: دلیجه معمولی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1398/06/08
نام: دلیجه معمولی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/03/15
نام: دلیجه معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک ملی کرخه
تاریخ: 1401/01/31
نام: دلیجه معمولی
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/01/09
نام: دلیجه معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/12/13
نام: دلیجه معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: دلیجه معمولی
عکاس: بهیاد بخشعلی زاده
محل مشاهده: مشهد
تاریخ: 1401/08/02
نام: دلیجه معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب میغان
تاریخ: 1400/09/20
نام: دلیجه معمولی
عکاس: عادله صفری امین
محل مشاهده: خرمدره
تاریخ: 1403/04/07

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد