باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 4712
عکاس: میترا دانشور
تاریخ مشاهده: 1399/07/18
محل مشاهده: گلوگاه

نام: چکچک بیابانی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: سنقر سفید
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: توکای سیاه
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: دال معمولی (کرکس)
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: دلیجه معمولی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: لیل
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: طرلان
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: طرلان
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: درنای معمولی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد