باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران دم‌ سرخ سیاه

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: دم‌ سرخ سیاه
نام انگلیسی: Black Redstart
نام علمی: Phoenicurus ochruros

مشاهدات اعضا:


نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: دارآباد
تاریخ: 1400/01/08
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: اطراف ساوه
تاریخ: 1396/09/24
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1397/10/17
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: اطراف ساوه
تاریخ: 1397/10/16
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1398/07/27
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1398/04/27
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: حصارچال
تاریخ: 1398/03/31
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: حصارچال
تاریخ: 1398/03/31
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/09/09
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: سولماز پرستاری
محل مشاهده: اپرت
تاریخ: 1398/04/03
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: سولماز پرستاری
محل مشاهده: اپرت
تاریخ: 1398/04/03
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1394/04/12
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: کلکچال
تاریخ: 1400/01/15
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: کلکچال
تاریخ: 1400/01/15
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: کلکچال
تاریخ: 1400/01/15
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: چپقلی - شازند
تاریخ: 1400/08/01
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1400/08/20
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: رامهرمز
تاریخ: 1400/08/25
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: عشق آباد ری
تاریخ: 1400/09/25
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: هفتکل
تاریخ: 1400/10/02
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: توچال
تاریخ: 1399/04/06
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره آشوراده
تاریخ: 1397/08/19
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/13
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: کول خرسون
تاریخ: 1400/11/14
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/14
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/12/13
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد