باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه عضویت پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 10297
عکاس: امیر مدیری
تاریخ مشاهده: 1400/11/14
محل مشاهده: کول خرسون

نام: دارکوب سوری (باغی)
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: کول خرسون
تاریخ: 1400/11/14
نام: شاهینِ (بحری)
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: کول خرسون
تاریخ: 1400/11/14
نام: لیکوی افغان
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: کول خرسون
تاریخ: 1400/11/14
نام: کمر کُلی بزرگ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: کول خرسون
تاریخ: 1400/11/14
نام: توکای سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: کول خرسون
تاریخ: 1400/11/14
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: کول خرسون
تاریخ: 1400/11/14
نام: طرقه کبود (بنفش)
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: کول خرسون
تاریخ: 1400/11/14

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد