باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 10238
عکاس: ویدا شمس
تاریخ مشاهده: 1401/02/08
محل مشاهده: تالاب صالحیه

نام: کوکوی معمولی
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: چنگر معمولی
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: حواصیل زرد
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: تلیلۀ شکیل
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: خروس کولی معمولی
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: چوب ‌پا
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: آووست
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: سلیم شنی کوچک
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: سنگ‌ گردان
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: چکاوک کاکلی
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: سبز قبای معمولی
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: دم ‌چتری
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد