باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران چکچک دشتی

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: چکچک دشتی
نام انگلیسی: Isabelline Wheatear
نام علمی: Oenanthe isabellina

مشاهدات اعضا:


نام: چکچک دشتی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/01/24
نام: چکچک دشتی
عکاس: فرشته کاظمی
محل مشاهده: گلستانک
تاریخ: 1397/06/16
نام: چکچک دشتی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/07/13
نام: چکچک دشتی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1396/12/24
نام: چکچک دشتی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/02/27
نام: چکچک دشتی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/08/08
نام: چکچک دشتی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/07/13
نام: چکچک دشتی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/08/11
نام: چکچک دشتی
عکاس: نادره صمیمی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/03/15
نام: چکچک دشتی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/06/08
نام: چکچک دشتی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/02/01
نام: چکچک دشتی
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: خرقان
تاریخ: 1398/01/10
نام: چکچک دشتی
عکاس: حامد محمدی قهاری
محل مشاهده: شمشک-لواسان
تاریخ: 1399/07/06
نام: چکچک دشتی
عکاس: سولماز پرستاری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/03/08
نام: چکچک دشتی
عکاس: سولماز پرستاری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/03/08
نام: چکچک دشتی
عکاس: سولماز پرستاری
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1398/06/17
نام: چکچک دشتی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1394/05/28
نام: چکچک دشتی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1394/06/27
نام: چکچک دشتی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1399/12/01
نام: چکچک دشتی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: بندعلیخان
تاریخ: 1399/12/01
نام: چکچک دشتی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/24
نام: چکچک دشتی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: بندعلیخان
تاریخ: 1400/01/29
نام: چکچک دشتی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: خرم آباد
تاریخ: 1395/06/30
نام: چکچک دشتی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/02/24
نام: چکچک دشتی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26
نام: چکچک دشتی
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: تالاب میقان اراک
تاریخ: 1400/08/01
نام: چکچک دشتی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/02/13
نام: چکچک دشتی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/04/02
نام: چکچک دشتی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/03/07
نام: چکچک دشتی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب آبزالو
تاریخ: 1401/01/03
نام: چکچک دشتی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: شوش و سوسنگرد
تاریخ: 1401/01/31
نام: چکچک دشتی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/09
نام: چکچک دشتی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/12/24
نام: چکچک دشتی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: حوض سلطان قم
تاریخ: 1397/12/17
نام: چکچک دشتی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/06/15
نام: چکچک دشتی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: کویر متین آباد
تاریخ: 1400/09/04
نام: چکچک دشتی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/12/13
نام: چکچک دشتی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: چکچک دشتی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: بقمچ
تاریخ: 1401/06/25
نام: چکچک دشتی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/12/10

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد