باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 2035
عکاس: عباس محجوب
تاریخ مشاهده: 1397/07/13
محل مشاهده: پشاپویه
توضیحات:
پشاپویه که به آن فشافویه هم می گویند منطقه ای است در شهرستان ری و جنوبی ترین ناحیه استان تهران که محل تلاقی سه رود کرج، رود جاجرود و رود شور است و به همین سبب منطقه پشاپویه جلگه ای بسیار حاصلخیز است. این منطقه دارای تالاب های مهمی از نظر پرنده نگری است که مهم ترین آن تالاب قنبر آباد است و همچنین می توان به تالاب ارآد (هرات) اشاره کرد. دشت های باز پشاپویه در تمام مدت سال دارای پرندگان مقیم و مهاجر است.

نام: عقاب صحرایی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/07/13
نام: گنجشک خانگی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/07/13
نام: یاکریم
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/07/13
نام: تیهو
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/07/13
نام: چکچک دشتی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/07/13
نام: چکاوک کاکلی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/07/13
نام: چکچک دشتی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/07/13

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد