باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
بوشهر
نام: چکچک دشتی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1401/11/20
نام: چکاوک آسمانی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1401/11/20
نام: چکاوک آسمانی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1401/11/20
نام: گلوآبی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1401/11/20
نام: کاکایی صورتی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1401/11/20
نام: بادخورک دودی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1401/11/20
نام: آبچلیک آواز خوان
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1399/10/12
نام: سلیم خاکستری
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1399/10/12
نام: گیلانشاه بزرگ
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1399/10/12
نام: پرستو دریایی خزری
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1399/10/12
نام: حواصیل خاکستری
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1399/10/12
نام: چوب ‌پا
عکاس: نادره صمیمی
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1398/01/12
نام: دیدومک
عکاس: نادره صمیمی
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1398/01/12
نام: دیدومک
عکاس: نادره صمیمی
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1398/01/12
نام: زنبور خوار کوچک (سبز)
عکاس: نادره صمیمی
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1398/01/12
نام: زنبور خوار کوچک (سبز)
عکاس: نادره صمیمی
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1398/01/12
نام: حواصیل ارغوانی
عکاس: نادره صمیمی
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1398/01/12
نام: آبچلیک آواز خوان
عکاس: نادره صمیمی
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1398/01/12
نام: اگرت ساحلی (حواصیل)
عکاس: نادره صمیمی
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1398/01/12
نام: اگرت ساحلی (حواصیل)
عکاس: نادره صمیمی
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1398/01/12
نام: عقاب دوبرادر
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1397/10/20

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد