باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران بلبل خرما

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: بلبل خرما
نام انگلیسی: White-eared Bulbul
نام علمی: Pycnonotus leucotis

بلبل خرما

صدا:

آواز:  

نام های دیگر:

ویژگی های ظاهری

طول بدن: 18 تا 20 سانتی متر

گستردگی بالها:  25 تا 28 سانتی متر

ویژگی های شناسایی:

بلبلی زیبا، پرسروصدا و آشنا برای بسیاری از مردم است. در پرنده بالغ سر و گلو سیاه و لکه بزرگ سفیدی روی گونه‌ها دیده می‌شود. کاکل کوچکی نیز روی تارک سر دارد. روتنه و پوشپرهای روی بال‌ها قهوه‌ای خاکستری و شاهپرهای پرواز قهوه‌ای مایل به سیاه هستند. دم نیز به همین رنگ و انتهای آن سفید است (به استثنای دو پر میانی). سینه و پهلوها قهوه‌ای خاکستری روشن، مابقی زیرتنه خاکسریچرک و پوشپرهای زیر دم زرد مایل به نارنجی به نظر می‌رسد. منقار و پاها نیز سیاه هستند. در پرنده نابالغ سر قهوه‌ای‌تر است، سفیدی گونه‌ها کمتر مشخص و پوشپرهای زیر دم رنگ پریده‌تر است. همانطور که گفته شد پرنده نر و ماده از لحاظ شکل ظاهری همشکل هستند و با تغییر فصل تغییراتی در ظاهر آن‌ها ایجاد نمی‌شود.   

عکس از میترا دانشور 

ویژگی های زیستی

زیستگاه: 

باغ‌ها، نخلستان‌ها، کشتزارهای دارای درخت و پارک‌های شهری زیستگاه مناسبی برای این پرنده محسوب می‌شود.

عادات رفتاری و زیستی: 

بلبل خرما سازش زیادی برای زندگی در کنار انسان در شهرها و روستاها دارد. در خارج از دوره جوجه‌آوری به صورت جفت و یا در دسته‌های کوچک دیده می‌شود. آواز مشخصی دارد که از فاصله دور نیز شنیده می‌شود. رژیم غذایی بلبل خرما را بیشتر حشرات، میوه‌ها، دانه‌ها، جوانه‌ها شهد گلها و خرمای رسیده و نارس  تشکیل می‌دهد.

زادآوری: 

از اواسط فروردین با تشکیل قلمرو، جوجه‌آوری در بلبل خرما آغاز می‌شود. در زمان جوجه‌آوری آشیانه خود را روی درختان، بوته‌ها و ساختمان‌هامی‌سازد و داخل آن را با گلسنگ، علوفه نرم و  الیاف گیاهی، می‌پوشاند. آشیانه خود را به صورت کاسه‌ای از علوفه نرم، شاخه‌های کوچک می‌سازد. تک همسر است معمولاً 3، گاهی دو تا چهار  تخم می‌گذارد؛ بین 10 تا 12 روز طول می‌کشد تا جوجه ها از تخم بیرون بیایند.

عکس از پرستو هدایت زاده

پراکنش و فراوانی

بلبل خرما مقیم نواحی غرب، جنوب و جنوب شرق کشور از استان‌های کرمانشاه و ایلام تا استان‌های فارس و کرمان و به سمت شرق تا استان سیستان و بلوچستان است. جمعیت‌هایی از آن میز در مناطق شمالی‌تر کشور مثل تهران، کرج نور و مشهد دیده می‌شود که احتمالاً منشا آن‌ها پرندگان رها شده از قفس است که با محیط جدید سازگار  شده و جوجه‌آوری می‌کنند.


مشاهدات اعضا:


نام: بلبل خرما
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک سرخه حصار
تاریخ: 1396/08/28
نام: بلبل خرما
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: پارک سهیل تهران
تاریخ: 1396/09/17
نام: بلبل خرما
عکاس: رامین محمدی زره ناسی
محل مشاهده: یزد
تاریخ: 1395/11/11
نام: بلبل خرما
عکاس: رامین محمدی زره ناسی
محل مشاهده: یزد
تاریخ: 1395/11/11
نام: بلبل خرما
عکاس: رامین محمدی زره ناسی
محل مشاهده: یزد
تاریخ: 1395/11/11
نام: بلبل خرما
عکاس: رامین محمدی زره ناسی
محل مشاهده: یزد
تاریخ: 1395/11/11
نام: بلبل خرما
عکاس: غلامرضا فرخ نسب
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1395/08/08
نام: بلبل خرما
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: پارک سرخه حصار
تاریخ: 1397/12/10
نام: بلبل خرما
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/01/14
نام: بلبل خرما
عکاس: نادره صمیمی
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/02/19
نام: بلبل خرما
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/07/19
نام: بلبل خرما
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/09/01
نام: بلبل خرما
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1397/09/15
نام: بلبل خرما
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/02/19
نام: بلبل خرما
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک جنگلی کوهسار
تاریخ: 1397/09/16
نام: بلبل خرما
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1398/09/21
نام: بلبل خرما
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1399/02/03
نام: بلبل خرما
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1399/02/28
نام: بلبل خرما
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19
نام: بلبل خرما
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19
نام: بلبل خرما
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک ملت
تاریخ: 1398/08/10
نام: بلبل خرما
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: باغ ایرانی
تاریخ: 1393/10/25
نام: بلبل خرما
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1399/03/07
نام: بلبل خرما
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/19
نام: بلبل خرما
عکاس: کاوه نادری
محل مشاهده: کرج چهارباغ
تاریخ: 1399/12/14
نام: بلبل خرما
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1399/12/10
نام: بلبل خرما
عکاس: سیمین منصوری
محل مشاهده: اطراف شوشتر
تاریخ: 1397/11/15
نام: بلبل خرما
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1400/04/04
نام: بلبل خرما
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: شوشتر
تاریخ: 1400/02/16
نام: بلبل خرما
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: کرج
تاریخ: 1400/07/20
نام: بلبل خرما
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: کرج
تاریخ: 1400/07/20
نام: بلبل خرما
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: کرج
تاریخ: 1400/07/20
نام: بلبل خرما
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1400/08/20
نام: بلبل خرما
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: رامهرمز
تاریخ: 1400/08/25
نام: بلبل خرما
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تهران.پارک پلیس
تاریخ: 1400/09/15
نام: بلبل خرما
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تهران.پارک پلیس
تاریخ: 1400/09/15
نام: بلبل خرما
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: شوش و سوسنگرد
تاریخ: 1400/10/16
نام: بلبل خرما
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1400/09/08
نام: بلبل خرما
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: پارک ملت
تاریخ: 1400/12/23
نام: بلبل خرما
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: گلابدره تهران
تاریخ: 1400/12/21
نام: بلبل خرما
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1401/02/01
نام: بلبل خرما
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک ملی کرخه
تاریخ: 1401/01/31
نام: بلبل خرما
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تهران.پارک پلیس
تاریخ: 1398/01/15
نام: بلبل خرما
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1398/08/17
نام: بلبل خرما
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1398/08/03
نام: بلبل خرما
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/01/16
نام: بلبل خرما
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: شهر دزفول - رود دز
تاریخ: 1400/11/15
نام: بلبل خرما
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1400/12/06
نام: بلبل خرما
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/12/13
نام: بلبل خرما
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1401/02/08
نام: بلبل خرما
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: بلبل خرما
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک نیاوران
تاریخ: 1397/07/10
نام: بلبل خرما
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/07/11
نام: بلبل خرما
عکاس: اشکان  جعفرزاده
محل مشاهده: مشهد
تاریخ: 1401/04/18
نام: بلبل خرما
عکاس: اشکان  جعفرزاده
محل مشاهده: مشهد
تاریخ: 1401/04/18
نام: بلبل خرما
عکاس: کارن سامانی
محل مشاهده: دماوند
تاریخ: 1401/06/15
نام: بلبل خرما
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: حصار
تاریخ: 1401/03/10
نام: بلبل خرما
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/11/23
نام: بلبل خرما
عکاس: امیر محمدی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1402/02/29
نام: بلبل خرما
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب آبزالو
تاریخ: 1402/02/09
نام: بلبل خرما
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: بندر دیلم
تاریخ: 1402/08/27
نام: بلبل خرما
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: رامهرمز
تاریخ: 1402/10/14

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد