باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران یاکریم

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: یاکریم
نام انگلیسی: Eurasian Collared Dove
نام علمی: Streptopelia decaocto

مشاهدات اعضا:


نام: یاکریم
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/07/13
نام: یاکریم
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1396/08/05
نام: یاکریم
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: سد بوکان
تاریخ: 1397/02/10
نام: یاکریم
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1398/07/05
نام: یاکریم
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: آورزمان ملایر
تاریخ: 1395/12/10
نام: یاکریم
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک چیتگر
تاریخ: 1397/08/18
نام: یاکریم
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/06/08
نام: یاکریم
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/02/01
نام: یاکریم
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: خرقان
تاریخ: 1398/05/21
نام: یاکریم
عکاس: سحر بوذری
محل مشاهده: نوشهر
تاریخ: 1399/02/18
نام: یاکریم
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/03/02
نام: یاکریم
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/09/09
نام: یاکریم
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: صفادشت
تاریخ: 1399/03/25
نام: یاکریم
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1397/01/12
نام: یاکریم
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/11/09
نام: یاکریم
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/18
نام: یاکریم
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: انزلی
تاریخ: 1400/09/18
نام: یاکریم
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1400/11/28
نام: یاکریم
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب آبزالو
تاریخ: 1401/01/26
نام: یاکریم
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: عسلویه و نایبند
تاریخ: 1400/10/22
نام: یاکریم
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک ملی کرخه
تاریخ: 1401/01/31
نام: یاکریم
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/02/05
نام: یاکریم
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1399/02/19
نام: یاکریم
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دزفول- روستای پامنار
تاریخ: 1400/11/13
نام: یاکریم
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: خوزستان -تالاب بامدژ
تاریخ: 1401/01/31
نام: یاکریم
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/12/10
نام: یاکریم
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/12/13
نام: یاکریم
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: یاکریم
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: پارک ملت مشهد
تاریخ: 1400/11/29

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد