باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 4888
عکاس: نوید هرمزی
تاریخ مشاهده: 1399/11/18
محل مشاهده: اهواز

نام: باکلان بزرگ (قره غاز)
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/18
نام: اگرت کوچک (حواصیل)
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/18
نام: پرستوی معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/18
نام: سبز قبای هندی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/18
نام: دم‌ جنبانک خاکستری
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/18
نام: یاکریم
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/18
نام: قمری خانگی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/18

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد