باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران کلاغ سیاه

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: کلاغ سیاه
نام انگلیسی: Rook
نام علمی: Corvus frugilegus

مشاهدات اعضا:


نام: کلاغ سیاه
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک جنگلی کوهسار
تاریخ: 1396/10/22
نام: کلاغ سیاه
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: باغ فاتح کرج
تاریخ: 1396/07/07
نام: کلاغ سیاه
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: ایستگاه یک کلکچال
تاریخ: 1398/02/12
نام: کلاغ سیاه
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/09/14
نام: کلاغ سیاه
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/08/08
نام: کلاغ سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1394/02/04
نام: کلاغ سیاه
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک ملت
تاریخ: 1398/08/10
نام: کلاغ سیاه
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: کلاغ سیاه
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب قنبر آباد
تاریخ: 1399/11/04
نام: کلاغ سیاه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: انزلی
تاریخ: 1400/09/18
نام: کلاغ سیاه
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/02/13
نام: کلاغ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تهران، پارک شهر
تاریخ: 1397/07/08
نام: کلاغ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/08/25
نام: کلاغ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: کلاغ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک ملی بوجاق
تاریخ: 1398/09/28
نام: کلاغ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1399/02/19
نام: کلاغ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: نیشابور
تاریخ: 1399/03/29
نام: کلاغ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: شهر دزفول - رود دز
تاریخ: 1400/11/15
نام: کلاغ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1400/12/06
نام: کلاغ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: کلاغ سیاه
عکاس: آرین اسعدی
محل مشاهده: اطراف کوه سبلان
تاریخ: 1401/03/18
نام: کلاغ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/12/10
نام: کلاغ سیاه
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: کشف رود، جاده گاز
تاریخ: 1401/05/29

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد