باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
کشف رود، جاده گاز
نام: کلاغ سیاه
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: کشف رود، جاده گاز
تاریخ: 1401/05/29
نام: چوب ‌پا
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: کشف رود، جاده گاز
تاریخ: 1401/05/29
نام: چوب ‌پا
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: کشف رود، جاده گاز
تاریخ: 1401/05/29
نام: چوب ‌پا
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: کشف رود، جاده گاز
تاریخ: 1401/04/17
نام: سهره خاکی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: کشف رود، جاده گاز
تاریخ: 1401/04/17

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد