باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران کاکایی صورتی

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: کاکایی صورتی
نام انگلیسی: Slender-billed Gull
نام علمی: Chroicocephalus (Larus) genei

مشاهدات اعضا:


نام: کاکایی صورتی
عکاس: حمید  جبّاری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/06/09
نام: کاکایی صورتی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: سد بوکان
تاریخ: 1397/02/10
نام: کاکایی صورتی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1398/09/10
نام: کاکایی صورتی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1395/11/18
نام: کاکایی صورتی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/02/27
نام: کاکایی صورتی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1398/09/11
نام: کاکایی صورتی
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: چابهار
تاریخ: 1398/11/25
نام: کاکایی صورتی
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: کاکایی صورتی
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1396/11/22
نام: کاکایی صورتی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: شوشتر
تاریخ: 1400/02/16
نام: کاکایی صورتی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/03/07
نام: کاکایی صورتی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب آبزالو
تاریخ: 1401/01/03
نام: کاکایی صورتی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1399/12/19
نام: کاکایی صورتی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1401/01/11
نام: کاکایی صورتی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/12/13
نام: کاکایی صورتی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: کاکایی صورتی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/11/23
نام: کاکایی صورتی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1401/11/20

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد