باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
خور تیاب
نام: لک ‌لک سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1395/10/21
نام: گیلانشاه بزرگ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1395/10/21
نام: گیلانشاه حنایی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1395/10/21
نام: ماهی‌ خورک ابلق
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1395/10/21
نام: پیغوی کوچک
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: عقاب ماهیگیر
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: پرستو دریایی خزری
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: پیغوی کوچک
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: چاخ‌لق هندی
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: تلیله بزرگ
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: تلیله سفید
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: کاکایی صورتی
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: صدف‌ خوار
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: حواصیل سبز
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: گیلانشاه حنایی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/19
نام: حواصیل سبز
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/19
نام: صدف‌ خوار
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/19
نام: تلیله سفید
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/19
1 2

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد