باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 4587
عکاس: احسان طالبی
تاریخ مشاهده: 1398/11/24
محل مشاهده: خور تیاب

نام: تلیله نوک ‌پهن
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: سنگ‌ گردان
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: گیلانشاه حنایی
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: عقاب ماهیگیر
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: حواصیل سبز
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: صدف‌ خوار
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: کاکایی صورتی
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: تلیله سفید
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: تلیله بزرگ
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: چاخ‌لق هندی
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: پرستو دریایی خزری
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: پیغوی کوچک
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد