باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 10202
عکاس: نوید هرمزی
تاریخ مشاهده: 1399/12/19
محل مشاهده: تالاب عشق آباد

نام: تنجه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1399/12/19
نام: قرقی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1399/12/19
نام: اردک سر سبز
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1399/12/19
نام: کشیم بزرگ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1399/12/19
نام: چنگر معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1399/12/19
نام: کاکایی صورتی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1399/12/19

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد