باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه عضویت پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 9000
عکاس: نادیا خسروی
تاریخ مشاهده: 1400/03/07
محل مشاهده: تالاب صالحیه

نام: جغد گوش‌دراز
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/03/07
نام: آووست
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/03/07
نام: کفچه نوک
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/03/07
نام: تلیله کوچک
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/03/07
نام: حواصیل زرد
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/03/07
نام: کاکایی صورتی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/03/07
نام: تنجه
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/03/07
نام: سلیم شنی بزرگ
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/03/07

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد