باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران قمری خانگی

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: قمری خانگی
نام انگلیسی: Laughing Dove
نام علمی: Spilopelia (Streptopelia) senegalensis

مشاهدات اعضا:


نام: قمری خانگی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1396/11/22
نام: قمری خانگی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1400/04/04
نام: قمری خانگی
عکاس: رامین محمدی زره ناسی
محل مشاهده: یزد
تاریخ: 1395/11/11
نام: قمری خانگی
عکاس: غلامرضا فرخ نسب
محل مشاهده: تبریز
تاریخ: 1395/08/19
نام: قمری خانگی
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1395/10/12
نام: قمری خانگی
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/01/22
نام: قمری خانگی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/02/27
نام: قمری خانگی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1398/09/11
نام: قمری خانگی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/09/14
نام: قمری خانگی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/09/16
نام: قمری خانگی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/18
نام: قمری خانگی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه و باغملک
تاریخ: 1400/02/12
نام: قمری خانگی
عکاس: سیمین منصوری
محل مشاهده: شهر اهواز
تاریخ: 1398/10/14
نام: قمری خانگی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: باغ فاتح کرج
تاریخ: 1396/07/07
نام: قمری خانگی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: شوش و سوسنگرد
تاریخ: 1400/10/16
نام: قمری خانگی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1398/04/27
نام: قمری خانگی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1400/10/09
نام: قمری خانگی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دشت سوسن ایذه
تاریخ: 1401/01/04
نام: قمری خانگی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب آبزالو
تاریخ: 1401/01/26
نام: قمری خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تهران، پارک شهر
تاریخ: 1397/07/08
نام: قمری خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/07/20
نام: قمری خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/08/16
نام: قمری خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک ملی کرخه
تاریخ: 1401/01/31
نام: قمری خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/01/16
نام: قمری خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1398/08/17
نام: قمری خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/09/04
نام: قمری خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1400/12/06
نام: قمری خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/12/13
نام: قمری خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: قمری خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/07/11
نام: قمری خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1401/02/08
نام: قمری خانگی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1401/03/28
نام: قمری خانگی
عکاس: اشکان  جعفرزاده
محل مشاهده: مشهد
تاریخ: 1401/04/31
نام: قمری خانگی
عکاس: اشکان  جعفرزاده
محل مشاهده: مشهد
تاریخ: 1401/04/31
نام: قمری خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک ملی بوجاق
تاریخ: 1398/09/28
نام: قمری خانگی
عکاس: آرین اسعدی
محل مشاهده: اطراف کوه سبلان
تاریخ: 1401/03/18

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد