باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران حواصیل زرد

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: حواصیل زرد
نام انگلیسی: Squacco Heron
نام علمی: Ardeola ralloides

مشاهدات اعضا:


نام: حواصیل زرد
عکاس: غلامرضا فرخ نسب
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1395/08/08
نام: حواصیل زرد
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/02/27
نام: حواصیل زرد
عکاس: نادره صمیمی
محل مشاهده: مهاباد
تاریخ: 1398/03/04
نام: حواصیل زرد
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/03/03
نام: حواصیل زرد
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/02/26
نام: حواصیل زرد
عکاس: فرشته کاظمی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/02/27
نام: حواصیل زرد
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1399/03/04
نام: حواصیل زرد
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/24
نام: حواصیل زرد
عکاس: نادره صمیمی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1399/03/14
نام: حواصیل زرد
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/01/25
نام: حواصیل زرد
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: حواصیل زرد
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: سد ایلام
تاریخ: 1400/01/06
نام: حواصیل زرد
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه و باغملک
تاریخ: 1400/02/12
نام: حواصیل زرد
عکاس: سیمین منصوری
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: حواصیل زرد
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/03/07
نام: حواصیل زرد
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: سفر آبادان
تاریخ: 1398/03/14
نام: حواصیل زرد
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/03/07
نام: حواصیل زرد
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/03/15
نام: حواصیل زرد
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب آبزالو
تاریخ: 1401/01/26
نام: حواصیل زرد
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1401/02/02
نام: حواصیل زرد
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1401/02/01
نام: حواصیل زرد
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: حواصیل زرد
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/13
نام: حواصیل زرد
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: تالاب میقان اراک
تاریخ: 1401/03/14
نام: حواصیل زرد
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1401/03/28
نام: حواصیل زرد
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1402/02/29
نام: حواصیل زرد
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب آبزالو
تاریخ: 1402/02/09
نام: حواصیل زرد
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1402/01/15
نام: حواصیل زرد
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1403/01/04

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد