باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: تنجه
نام انگلیسی: Common Shelduck
نام علمی: Tadorna tadorna

مشاهدات اعضا:


نام: تنجه
عکاس: حمید  جبّاری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/02/13
نام: تنجه
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: تالاب میقان اراک
تاریخ: 1397/12/03
نام: تنجه
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/02/27
نام: تنجه
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: فریدونکنار
تاریخ: 1396/11/12
نام: تنجه
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/01/04
نام: تنجه
عکاس: محمد آذرنیا
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/02/15
نام: تنجه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: تالاب میقان اراک
تاریخ: 1393/10/12
نام: تنجه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: ساحل بندرعباس
تاریخ: 1395/10/20
نام: تنجه
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: شکر آباد
تاریخ: 1400/01/06
نام: تنجه
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/01
نام: تنجه
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/03/07
نام: تنجه
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/10/16
نام: تنجه
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب میقان اراک
تاریخ: 1397/12/16
نام: تنجه
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب مره قم
تاریخ: 1400/11/13
نام: تنجه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1399/12/19
نام: تنجه
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/01/31
نام: تنجه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: تنجه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/12/24
نام: تنجه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/12/10
نام: تنجه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: تنجه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: فریدونکنار (سوته)
تاریخ: 1399/11/28
نام: تنجه
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1402/02/29

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد