باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 4922
عکاس: میترا دانشور
تاریخ مشاهده: 1399/12/01
محل مشاهده: تالاب مره

نام: پاشلک معمولی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/01
نام: تلیلۀ شکیل
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/01
نام: غاز خاکستری
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/01
نام: خوتکای معمولی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/01
نام: کاکایی خزری
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/01
نام: اردک سر سبز
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/01
نام: تنجه
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/01

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد