باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران گنجشک درختی

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: گنجشک درختی
نام انگلیسی: Eurasian Tree Sparrow
نام علمی: Passer montanus

مشاهدات اعضا:


نام: گنجشک درختی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1396/11/22
نام: گنجشک درختی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1400/04/04
نام: گنجشک درختی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: اطراف مشهد
تاریخ: 1397/06/24
نام: گنجشک درختی
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/01/22
نام: گنجشک درختی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/01/14
نام: گنجشک درختی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: فریدونکنار
تاریخ: 1396/11/12
نام: گنجشک درختی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/07/19
نام: گنجشک درختی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/09/01
نام: گنجشک درختی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: صفادشت
تاریخ: 1399/07/14
نام: گنجشک درختی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: مهرشهر کرج
تاریخ: 1393/12/08
نام: گنجشک درختی
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: بیرجند
تاریخ: 1395/12/28
نام: گنجشک درختی
عکاس: کاوه نادری
محل مشاهده: کرج چهارباغ
تاریخ: 1399/12/14
نام: گنجشک درختی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: کرج - حصار
تاریخ: 1400/09/12
نام: گنجشک درختی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: کرج - حصار
تاریخ: 1400/09/12
نام: گنجشک درختی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: پارک ملی خجیر
تاریخ: 1397/10/26
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تهران، پارک شهر
تاریخ: 1397/07/08
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/07/11
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/07/20
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/08/16
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/08/25
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1398/08/17
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/09/04
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: چوکام
تاریخ: 1398/09/29
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1399/02/19
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1400/12/06
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک نیاوران
تاریخ: 1397/07/10
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1401/02/08
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد