باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران شاه طوطی (طوطی اسکندر)

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: شاه طوطی (طوطی اسکندر)
نام انگلیسی: Alexandrine Parakeet
نام علمی: Psittacula eupatria

مشاهدات اعضا:


نام: شاه طوطی (طوطی اسکندر)
عکاس: امیر محمدی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1402/03/01

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد