باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران
جستجو بر اساس الفبا:
آابپتثجچحخدذرزژسشصضطظعغفقکگلمنوهی


نام فارسی نام انگلیسی نام علمی
چاخ‌لق معمولی Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus
چاخ‌لق هندی Great Stone-curlew Esacus recurvirostris
چرخ ‌ریسک بزرگ Great Tit Parus major
چرخ ‌ریسک پس ‌سر سفید Coal Tit Periparus (Parus) ater
چرخ ‌ریسک پشت ‌بلوطی سر سفید White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus
چرخ‌ ریسک پشت ‌بلوطی سر سیاه Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx
چرخ‌ ریسک پشت ‌بلوطی معمولی Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus
چرخ‌ ریسک دم‌ دراز Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
چرخ‌ ریسک سر سیاه Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris
چرخ ‌ریسک سرآبی Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus
چرخ ‌ریسک نیزار Bearded Reedling Panurus biarmicus
چرخ‌ ریسک هیرکانی (خزری) Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus
چک ابلق Pied Bush Chat Saxicola caprata
چک اروپایی European Stonechat Saxicola rubicola
چک بوته‌ای Whinchat Saxicola rubetra
چک سیبری Siberian Stonechat Saxicola maurus
چکاوک آسمانی Eurasian Skylark Alauda arvensis
چکاوک آسمانی کوچک Oriental Skylark Alauda gulgula
چکاوک آسیایی Asian Short-toed Lark Alaudala cheleensis
چکاوک بال‌ سفید White-winged Lark Melanocorypha leucoptera
چکاوک بیابانی (سنگلاخ) Desert Lark Ammomanes deserti
چکاوک پنجه‌ کوتاه Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla
چکاوک درختی Wood lark Lullula arborea
چکاوک سر دم سیاه Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura
چکاوک سهره‌ای (شکم‌ سیاه) Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps
چکاوک سیاه Black Lark Melanocorypha yeltoniensis
چکاوک شاخدار Horned Lark Eremophila alpestris
چکاوک طوقی Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata
چکاوک کاکلی Crested Lark Galerida cristata
چکاوک کوچک (سینه‌ خط‌ دار) Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens
چکاوک گندم‌ زار (طرقه چکاوک) Calandra Lark Melanocorypha calandra
چکاوک هدهدی Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes
چکاوک هندی (شنی) Sand Lark Calandrella raytal
چکاوک هیوم (پنجه ‌کوتاه هیوم) Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris
چکچک ابلق جنوبی Mourning Wheatear Oenanthe lugens
چکچک ابلق خاوری Variable Wheatear Oenanthe picata
چکچک ابلق دم‌ سفید Hooded Wheatear Oenanthe monacha
چکچک ابلق معمولی Pied Wheatear Oenanthe pleschanka
چکچک ایرانی (دم‌ سرخ) Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia
چکچک بیابانی Desert Wheatear Oenanthe deserti
چکچک پشت‌ سفید Finsch's Wheatear Oenanthe finschii
چکچک دشتی Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina
چکچک سیاه سر سفید White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga
چکچک سیاه شکم‌ سفید (هیوم) Hume's Wheatear Oenanthe albonigra
چکچک کردی Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna
چکچک کوهی Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
چکچک گوش‌ سیاه Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica
چلچله بیابانی Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta
چلچله دمگاه‌ سفید Common House Martin Delichon urbicum
چلچله رودخانه‌ای Sand Martin Riparia riparia
چلچله رودخانه‌ای کم‌ رنگ Pale Martin Riparia diluta
چلچله کوهی Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris
چلچله گلوخاکستری Grey-throated Martin Riparia chinensis
چنگر معمولی Eurasian Coot Fulica atra
چنگر نوک ‌سرخ Common Moorhen Gallinula chloropus
چوب ‌پا Black-winged Stilt Himantopus himantopus

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد