باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه عضویت پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران چکچک بیابانی

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: چکچک بیابانی
نام انگلیسی: Desert Wheatear
نام علمی: Oenanthe deserti

مشاهدات اعضا:


نام: چکچک بیابانی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/08/08
نام: چکچک بیابانی
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1398/07/05
نام: چکچک بیابانی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: چکچک بیابانی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: جگین
تاریخ: 1395/10/22
نام: چکچک بیابانی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26
نام: چکچک بیابانی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: اسکله بریس
تاریخ: 1400/10/06
نام: چکچک بیابانی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: شکر آباد
تاریخ: 1401/01/12
نام: چکچک بیابانی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/12/13
نام: چکچک بیابانی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: جاسک
تاریخ: 1400/10/09

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد