باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران چلچله کوهی

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: چلچله کوهی
نام انگلیسی: Eurasian Crag Martin
نام علمی: Ptyonoprogne rupestris

مشاهدات اعضا:


نام: چلچله کوهی
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: خرقان
تاریخ: 1398/05/21
نام: چلچله کوهی
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: شیرپلا
تاریخ: 1399/03/24
نام: چلچله کوهی
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: شیرپلا
تاریخ: 1399/03/24
نام: چلچله کوهی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: وارنگه رود
تاریخ: 1394/04/08
نام: چلچله کوهی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1394/04/12
نام: چلچله کوهی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1400/04/04
نام: چلچله کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1398/08/03
نام: چلچله کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: چلچله کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: چلچله کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: چلچله کوهی
عکاس: اشکان  جعفرزاده
محل مشاهده: غار کبوتر
تاریخ: 1401/04/08
نام: چلچله کوهی
عکاس: اشکان  جعفرزاده
محل مشاهده: غار کبوتر
تاریخ: 1401/04/08

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد