باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 4551
عکاس: سید حامد موسوی
تاریخ مشاهده: 1399/03/24
محل مشاهده: شیرپلا
توضیحات:
پرندگان در مسیر گوه پیمایی مشاهده شدند

نام: چلچله کوهی
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: شیرپلا
تاریخ: 1399/03/24
نام: چلچله کوهی
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: شیرپلا
تاریخ: 1399/03/24
نام: کمر کُلی بزرگ
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: شیرپلا
تاریخ: 1399/03/24

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد