باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران مینای معمولی

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: مینای معمولی
نام انگلیسی: Common Myna
نام علمی: Acridotheres tristis

مشاهدات اعضا:


نام: مینای معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1400/04/04
نام: مینای معمولی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک سرخه حصار
تاریخ: 1396/08/28
نام: مینای معمولی
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: پارک سرخه حصار
تاریخ: 1397/12/10
نام: مینای معمولی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1395/11/18
نام: مینای معمولی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک چیتگر
تاریخ: 1397/08/18
نام: مینای معمولی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1398/09/09
نام: مینای معمولی
عکاس: حامد محمدی قهاری
محل مشاهده: لواسان
تاریخ: 1398/02/25
نام: مینای معمولی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1400/07/30
نام: مینای معمولی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: کرج - حصار
تاریخ: 1400/09/12
نام: مینای معمولی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: کرج - حصار
تاریخ: 1400/09/12
نام: مینای معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1400/12/22
نام: مینای معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/07/11
نام: مینای معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/07/20
نام: مینای معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره آشوراده
تاریخ: 1397/08/19
نام: مینای معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/08/16
نام: مینای معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/08/25
نام: مینای معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1401/02/08
نام: مینای معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1400/12/06
نام: مینای معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/12/13
نام: مینای معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: مینای معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک نیاوران
تاریخ: 1397/07/10
نام: مینای معمولی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/11/23
نام: مینای معمولی
عکاس: اشکان  جعفرزاده
محل مشاهده: مشهد
تاریخ: 1401/04/18

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد