باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران لیکوی افغان

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: لیکوی افغان
نام انگلیسی: Afghan Babbler
نام علمی: Turdoides huttoni

پیشتر نام این گونه لیکوی معمولی بود که با توجه به اشتباهات پیش امده با گونه Common Babbler و تصمیم کمیته ثبت پرندگان ایران به لیکوی افغانی تغییر نام یافت.


مشاهدات اعضا:


نام: لیکوی افغان
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: پارک ملی کرخه
تاریخ: 1397/10/18
نام: لیکوی افغان
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1399/12/03
نام: لیکوی افغان
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: چابهار
تاریخ: 1398/11/25
نام: لیکوی افغان
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: خوزستان
تاریخ: 1397/10/28
نام: لیکوی افغان
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: زابل
تاریخ: 1395/12/29
نام: لیکوی افغان
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: خور خلاصی
تاریخ: 1395/10/22
نام: لیکوی افغان
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/08
نام: لیکوی افغان
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: شوشتر
تاریخ: 1400/02/16
نام: لیکوی افغان
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1401/02/01
نام: لیکوی افغان
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک ملی کرخه
تاریخ: 1401/01/31
نام: لیکوی افغان
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: اهواز - سوسنگرد
تاریخ: 1401/01/31
نام: لیکوی افغان
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: کول خرسون
تاریخ: 1400/11/14
نام: لیکوی افغان
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد