باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران گنجشک کوهی

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: گنجشک کوهی
نام انگلیسی: Rock Sparrow
نام علمی: Petronia petronia

مشاهدات اعضا:


نام: گنجشک کوهی
عکاس: فرزانه مالمیر
محل مشاهده: مهاباد
تاریخ: 1396/07/21
نام: گنجشک کوهی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1398/04/27
نام: گنجشک کوهی
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: خرقان
تاریخ: 1398/01/10
نام: گنجشک کوهی
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: خنداب
تاریخ: 1399/03/04
نام: گنجشک کوهی
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: خنداب
تاریخ: 1399/03/04
نام: گنجشک کوهی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دشت آزو
تاریخ: 1394/02/21
نام: گنجشک کوهی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1394/04/12
نام: گنجشک کوهی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/11/10
نام: گنجشک کوهی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دهدز
تاریخ: 1400/02/28
نام: گنجشک کوهی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: پیست اسکی دیزین
تاریخ: 1400/03/16
نام: گنجشک کوهی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/08
نام: گنجشک کوهی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1398/04/27
نام: گنجشک کوهی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: توچال
تاریخ: 1399/04/06
نام: گنجشک کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: گنجشک کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: گنجشک کوهی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: الموت
تاریخ: 1401/03/14

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد