باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران آووست

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: آووست
نام انگلیسی: Pied Avocet
نام علمی: Recurvirostra avosetta

مشاهدات اعضا:


نام: آووست
عکاس: حمید  جبّاری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/02/13
نام: آووست
عکاس: نادره صمیمی
محل مشاهده: تالاب سیران گولی
تاریخ: 1398/06/26
نام: آووست
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: تالاب کانی برازان
تاریخ: 1396/06/30
نام: آووست
عکاس: سحر بوذری
محل مشاهده: تالاب سیران گولی
تاریخ: 1398/06/21
نام: آووست
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/03/02
نام: آووست
عکاس: فرشته کاظمی
محل مشاهده: جزیره آشوراده
تاریخ: 1397/08/11
نام: آووست
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: جاده دریای چهارفصل
تاریخ: 1399/06/28
نام: آووست
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1394/06/27
نام: آووست
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: تالاب مره قم
تاریخ: 1399/12/14
نام: آووست
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1400/01/22
نام: آووست
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/03/07
نام: آووست
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1400/09/05
نام: آووست
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/04/01
نام: آووست
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: جزیره آشوراده
تاریخ: 1397/08/09
نام: آووست
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب میقان اراک
تاریخ: 1397/12/16
نام: آووست
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/01/31
نام: آووست
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره آشوراده
تاریخ: 1397/08/19
نام: آووست
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1401/02/01
نام: آووست
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد