باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه عضویت پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
نام انگلیسی: Greater Spotted Eagle
نام علمی: Clanga (Aquila) clanga

عقاب خالدار بزرگ

صدا:

آواز:  

عقاب خالدار بزرگ

عکس از ساسان نژادی


ویژگی های ظاهری:

طول بدن:   59 تا 69 سانتی متر

گستردگی بالها:   153 تا 177 سانتی متر

ویژگی های شناسایی:

عقابی با رنگ تیره که از عقاب صحرایی کوچک تر و از عقاب خالدار کوچک، بزرگ تر بوده در نابالغی بسیار شباهت به این دو عقاب دارد اما در سنین بالاتر تفاوتهایی بین آنها پدیدار می‌شود. بالهایی پهن با هفت انگشت مشخص و بلند و در مچ فقط یک هلال روشن دارد. نابالغ ها خالهای روشن در چند ردیف نامنظم در روتنه در حال نشسته قابل تشخیص است وحفره بینی گرد می باشد. عقب خالدار بزرگ دارای دو زیرگونه متفاوت است. زیرگونه clanga به طور معمول و زیرگونه fulvescens  با مرف روشن کمتر دیده می شود.

عقاب خالدار بزرگ

عکس از ساسان نژادی

 

رژیم غذایی:

بیشتر از پستانداران بیشتر جوندگان، پرندگان و  ماهی های حوضچه های پرورش ماهی و یا لاشه ی حیوانات  تغذیه می کند.

ویژگی های زیستی:

زیستگاه: 

بیشتر در نزدیکی محیط های آبی قابل مشاهده بوده و در نیزارها با درختان بلند، مصب رودخانه ها و آبگیرها و دریاچه های داخل جنگل ها دیده می شود.

عادات رفتاری و زیستی:

نر و ماده تقریبا به هم شبیه هستند ماده ها بالهای پهن و جثه بزرگ تری داشته و اگر هر دوجنس کنار هم نباشند تشخیص بسیار مشکل است. تاجایی‌ که امکان دارد روی درختان بلند لانه می سازد. شکار خود را به وسیله پرواز و جستجوی سطح زمین پیدا می کند و گاهی طعمه خود را از سطح زمین مشاهده و شیرجه می رود و بعضا بدنبال طعمه خود می دود. به نسبت عقاب شاهی و صحرایی پرواز سبکتری دارد و هنگام پرواز بال ها به سمت پایین خمیده است.

زادآوری و تولید مثل:

دوره زاد آوری از اواسط بهمن تا اواسط اردیبهشت آغاز می‌شود. معمولا دو تخم(به ندرت یک تخم یا سه تخم) می گذارد. دوره تفریخ تخم ها 42 تا 44 روز است. جوجه ها در بدو تولد پوشیده از کرک، تا حدی ناتوان و برای تغذیه وابسته به والدین هستند. در ابتدا از طریق منقار به منقار توسط پرنده ماده تغذیه می شوند و معمولا جوجه کوچک تر در رقابت با جوجه بزرگ تر در ربودن غذا از مادر شکست خورده و تلف می شود. جوجه ها پس از 60 الی 65 روز قادرند پرواز کنند ولی تا 20 روز در اطراف لانه می مانند و نابالغی تا 5 سال ادامه دارد.

پراکنش و فراوانی وزمان مشاهده:

در پاییز و زمستان در زیستگاه های مناسب در سراسر مناطق ایران دیده می‌شوند.


 منابع

داوطلبانی که در تهیه این معرفی همیاری نمودند:


مشاهدات اعضا:


         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد