باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه عضویت پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 4542
عکاس: پرستو هدایت زاده
تاریخ مشاهده: 1397/11/18
محل مشاهده: خور تیاب

نام: پیغوی کوچک
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1397/11/18
نام:
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1397/11/18
نام: لک ‌لک سیاه
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1397/11/18
نام: چاخ‌لق هندی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1397/11/18
نام: سلیم خاکستری
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1397/11/18
نام: صدف‌ خوار
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1397/11/18

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد