باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه عضویت پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران طرقه کبود (بنفش)

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: طرقه کبود (بنفش)
نام انگلیسی: Blue Rock Thrush
نام علمی: Monticola solitarius

مشاهدات اعضا:


نام: طرقه کبود (بنفش)
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1397/10/17
نام: طرقه کبود (بنفش)
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: دارآباد
تاریخ: 1400/02/25
نام: طرقه کبود (بنفش)
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: کول خرسون
تاریخ: 1400/11/14
نام: طرقه کبود (بنفش)
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: طرقه کبود (بنفش)
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1402/01/08
نام: طرقه کبود (بنفش)
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: فریدونشهر
تاریخ: 1402/02/29
نام: طرقه کبود (بنفش)
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: الموت
تاریخ: 1401/03/14

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد