باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران گیلانشاه بزرگ

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: گیلانشاه بزرگ
نام انگلیسی: Eurasian Curlew
نام علمی: Numenius arquata

مشاهدات اعضا:


نام: گیلانشاه بزرگ
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: سواحل گواتر
تاریخ: 1398/01/10
نام: گیلانشاه بزرگ
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1398/09/11
نام: گیلانشاه بزرگ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1395/10/21
نام: گیلانشاه بزرگ
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: بوشهر
تاریخ: 1399/10/12
نام: گیلانشاه بزرگ
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1401/01/11
نام: گیلانشاه بزرگ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1398/08/03
نام: گیلانشاه بزرگ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد