باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران کشیم کوچک

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: کشیم کوچک
نام انگلیسی: Little Grebe
نام علمی: Tachybaptus ruficollis

مشاهدات اعضا:


نام: کشیم کوچک
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/07/19
نام: کشیم کوچک
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: تالاب زریبار
تاریخ: 1397/02/11
نام: کشیم کوچک
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/06/08
نام: کشیم کوچک
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: کشیم کوچک
عکاس: سیمین منصوری
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: کشیم کوچک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1401/02/01
نام: کشیم کوچک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1398/08/17
نام: کشیم کوچک
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب آبزالو
تاریخ: 1401/01/03
نام: کشیم کوچک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: شهر دزفول - رود دز
تاریخ: 1400/11/15
نام: کشیم کوچک
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1401/03/28
نام: کشیم کوچک
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب آبزالو
تاریخ: 1402/02/09

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد