باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران کشیم بزرگ

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: کشیم بزرگ
نام انگلیسی: Great Crested Grebe
نام علمی: Podiceps cristatus

مشاهدات اعضا:


نام: کشیم بزرگ
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: تالاب زریبار
تاریخ: 1397/02/11
نام: کشیم بزرگ
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1398/04/14
نام: کشیم بزرگ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1399/12/03
نام: کشیم بزرگ
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/21
نام: کشیم بزرگ
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1399/03/04
نام: کشیم بزرگ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1394/02/04
نام: کشیم بزرگ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب آبزالو
تاریخ: 1401/01/03
نام: کشیم بزرگ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1399/12/28
نام: کشیم بزرگ
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1400/01/22
نام: کشیم بزرگ
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: رویان - نور
تاریخ: 1396/09/28
نام: کشیم بزرگ
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: رویان - نور
تاریخ: 1396/09/28
نام: کشیم بزرگ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1399/12/19
نام: کشیم بزرگ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب آبزالو
تاریخ: 1401/01/26
نام: کشیم بزرگ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1401/02/01
نام: کشیم بزرگ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1398/08/17
نام: کشیم بزرگ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1399/02/19
نام: کشیم بزرگ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک ملی بوجاق
تاریخ: 1398/09/28
نام: کشیم بزرگ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1401/03/28
نام: کشیم بزرگ
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: شورک ملکی
تاریخ: 1401/04/21
نام: کشیم بزرگ
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: آلماگل
تاریخ: 1401/03/15
نام: کشیم بزرگ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب آبزالو
تاریخ: 1402/02/09

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد