باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران غاز خاکستری

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: غاز خاکستری
نام انگلیسی: Greylag Goose
نام علمی: Anser anser

مشاهدات اعضا:


نام: غاز خاکستری
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: سرخرود
تاریخ: 1396/11/12
نام: غاز خاکستری
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: فریدونکنار
تاریخ: 1396/11/12
نام: غاز خاکستری
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1398/10/13
نام: غاز خاکستری
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1398/10/13
نام: غاز خاکستری
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1398/10/13
نام: غاز خاکستری
عکاس: حمید  جبّاری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/08/30
نام: غاز خاکستری
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/01
نام: غاز خاکستری
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: فریدون کنار
تاریخ: 1400/10/10
نام: غاز خاکستری
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: غاز خاکستری
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک ملی بوجاق
تاریخ: 1398/09/28

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد