باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 4648
عکاس: حمید جبّاری
تاریخ مشاهده: 1399/08/30
محل مشاهده: تالاب صالحیه

نام: چکاوک آسمانی
عکاس: حمید  جبّاری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/08/30
نام: غاز خاکستری
عکاس: حمید  جبّاری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/08/30
نام: آنقوت
عکاس: حمید  جبّاری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/08/30
نام: اردک سر سبز
عکاس: حمید  جبّاری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/08/30
نام: خوتکای معمولی
عکاس: حمید  جبّاری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/08/30

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد