باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
سرخرود
نام: قوی فریاد کش
عکاس: علی صادقی روشن
محل مشاهده: سرخرود
تاریخ: 1401/10/10
نام: چنگر معمولی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: سرخرود
تاریخ: 1396/11/12
نام: اردک سر حنایی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: سرخرود
تاریخ: 1396/11/12
نام: غاز خاکستری
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: سرخرود
تاریخ: 1396/11/12
نام: قوی گنگ
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: سرخرود
تاریخ: 1396/11/12
نام: قوی فریاد کش
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: سرخرود
تاریخ: 1396/11/12

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد